Ev sahibi TEMA Vakfı
Adres Camili (Macahel) Köyü Borçka / Artvin
Telefon +90 (466) 485 24 04
Cep
E-mail bilgi@macahelkonukevi.com
Web www.biyotematur.com