Ev sahibi Salih Çan
Adres Kale (Simena) Köyü Kekova - Demre / Antalya
Telefon +90 (242) 874 21 11
Cep +90 (532) 415 10 65 +90 (532) 244 11 63
Faks +90 (242) 874 21 10
E-mail kalepansiyon@superonline.com
Web www.kalepansiyon.com