Ev sahibi Abdullah Güney
Adres Yukarı Mah. Kale Sok. No 7 Kapadokya - Uçhisar / Nevşehir
Telefon +90 (384) 219 28 28 +90 (384) 219 30 05
Faks +90 (384) 219 30 06
E-mail info@kalekonak.com
Web www.kalekonak.com